מידע כללי

ציון

הציון בקורס מורכב מבחינה (80%), שיעורי בית עיוניים (10%) ושיעורי בית מעשיים (10%).
בשקלול ציון שיעורי הבית העיוניים, נשמיט את התרגיל עם הציון הנמוך ביותר.
תרגיל שלא הוגש - ציונו 0.
הגשת כל שיעורי הבית המעשיים היא חובה, מי שלא יגיש אותם לא יקבל ציון בקורס.

וידאו

צילום וידאו של הקורס משנה קודמת ניתן למצוא
כאן.

חומר עזר

ספר הקורס:
Introduction to Algorithms, by Cormen, Leiserson, Rivest and Stein.
יצא גם בעברית בהוצאת האוניברסיטה הפתוחה

ראו גם רשימת ספרות מומלצת

הדגמות

Amortized analysis
עצי חיפוש בינארי - אפליקציית ג'אווה שמצאתי באינטרנט, קיימות עוד אחרות, יתכן שחלקן יותר מוצלחות. המימוש לא זהה לגמרי לחומר שלמדנו, אבל כל העקרונות הבסיסיים נמצאים שם.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License