מצגות

להלן המצגות שנשתמש בהם בשיעורים, שימו לב - המצגות יעודכנו לפי ההתקדמות בחומר.

שבוע הרצאה תרגול
1 מבוא, סיבוכיות ונוסחות נסיגה מבוא, חסמים אסימפטוטיים
2 רשימות נוסחאות נסיגה
3 תורים, מחסניות וניתוח אמורטייזד, (2) ניתוח אמורטייזד
4 עצי חיפוש בינאריים עצי חיפוש בינאריים
5 עצים אדומים-שחורים עצים אדומים-שחורים
7 עצי B עצי 2-3 עצי B
8 ערמות ערמות בינאריות
9 ערמות פיבונצ'י ערמות בינומיות ופיבונאצ'י
10 מיונים מיון ומודל ההשוואות
11 select
12 טבלות גיבוב בחירה
13 Union-Find טבלות גיבוב
14 עצי סיפות Union-Find

להלן מצגות משנה שעברה, במהלך הסמסטר נעדכן אותם במצגות חדשות בטבלה למעלה.

שבוע הרצאה תרגול
1 Introduction Abstract data types, stack, queue, amortized analysis Introduction, Asymptotic notation
2 Abstract data types, stack, queue, amortized analysis II Amortized analysis Dequeue - the potential method
3 Binary Search Trees Recursions
4 Red-Black Red-Black -- Powerpoint Balanced Binary search trees
5 B-trees 2-3-trees AVL Trees Red-Black Trees
6 B-Trees
7 Heaps Heaps Finding top-k elements
8 Binomial and Fibonacci Heaps Binomial and Fibonacci Heaps Proofs
9 Sorting (updated 23/12) Sorting and Lower Bounds
10 Selection Selection
11 Hash-2008 Hash-2009 Hash 2009, Hashing, More Hashing Hash Questions
12 Union-Find Union-Find
13 Suffix Trees Suffix Trees
14 Min Subject to Constraints Final Exam (ds09b-a)
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License